Skärmklipp 2017-04-14 01.01.24

APP & SMS-LIVRÄDDARE
 

Rädda liv med digitala hjälpmedel!

Ta reda på var din närmaste hjärtstartare finns och repetera dina kunskaper med en App

Du kan enkelt se var närmaste hjärtstartare finns för att snabbt kunna låna den vid ett hjärtstopp. 

hjartstartarregistret.se eller i Rädda hjärtat appen kan du se om det finns en hjärtstartare nära jobbet, din bostad eller barnens skola/förskola.
Få larm till din telefon och rädda liv på riktigt

Du kan frivilligt anmäla dig till SMS-Livräddare efter att du har gått din HLR kurs. Ett SMS om hjärtstoppslarm skickas direkt till din telefon när du befinner dig i närheten av ett hjärtstopp.

I väntan på sjukvårdspersonal kan du då göra HLR och rädda liv. SMS-Livräddare finns för närvarande i Stockholm.

Läs mer på smslivraddare.se